• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Przykłady projektów społecznych wspierających edukację.

Reklamę jesteśmy w stanie podzielić na reklamą komercyjną i na reklamę społeczną. Z tą drugą z pewnością mamy do czynienia o wiele rzadziej, bo w telewizji czy w prasie jesteśmy w stanie o dużo częściej zetknąć się z reklamą, która konstruowana jest w celach handlowych. Reklama na pewno jest niezmiernie skutecznym narzędziem marketingu i tak ściśle mówiąc gdyby nie ona, to nie wiedzielibyśmy o istnieniu wielu różnego typu towarów czy usług – polecamy ANCHOR. Bez wątpliwości jest więc niesłychanie korzystna, a co więcej, nadzwyczaj w wielu przypadkach ma do spełnienia także kilka funkcji, w pewnych sytuacjach jest to na przykład kreowanie określonych postaw cywilnych (takie zadanie niemniej jednak pełni raczej reklama społeczna). W dzisiejszych czasach za w największym stopniu legendarne reklamy uważa się przede wszystkim reklamy telewizyjne i internetowe oraz z tymi też można się zetknąć przeważnie. Bezsprzecznie telewizja oraz Internet stały się najdynamiczniej rozwijającymi się środkami masowego przekazu oraz dzięki nim równocześnie jesteśmy w stanie dowiadywać się o wiodących markach na rynku i o nowych produktach, które na nim się pojawiają.

1. Kontynuuj

2. Więcej informacji

3. Kontynuuj

4. Odwiedź stronę

5. Kontynuuj Przykłady projektów społecznych wspierających edukację.

Categories: Blog

Comments are closed.