• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Rekordy prędkości na świecie: najszybsze samochody.

Prawo zmienia się niemal cały czas – obecnie zdajemy sobie sprawę z tego, jak to wygląda, a jak kwestie oraz spory ustawodawcze wyglądały wcześniej? Kiedyś proces wprowadzał się skargą powoda oznaczaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to formalne wezwanie na kwestię do sądu przez egzekutora z laską sędziego. Odmiany uprzywilejowane pozwalały na pozwy z pieczęcią bądź też pierścieniem władcy, pozew utrwalony na piśmie opatrzony stemplem książęcą, jaki w XV stał się obowiązkowy. W XIV wieku pozew wręczał woźny w asyście widzów zachowując dla siebie kopię pozwu oraz dopełniając wpisu do ksiąg grodzkich. Proces zamykało globalne ogłoszenie wyroku. Wyrok początkowo był tylko ustny, w XIII w. na koszt strony i jej żądanie wydawano go w odmianie pisemnej potwierdzając go pieczęcią księcia oraz asesorów. W XIV w. wyrok rozpoczęto wpisywać do ksiąg, a domenom wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dzisiaj wygląda to inaczej, co weryfikuje ANCHOR. Formami wyroku prawomocnego była klauzula którą sąd zobowiązywał przegrywającego do trwałego milczenia lub ewentualnie zakład w określonej sumie ustanowiony przez monarchę za powtórne wszczęcie sprawy. Proces i jego długość była zależna od winy, co zresztą pracuje nadal.

1. Sprawdź teraz

2. Dowiedz się więcej

Co to jest turbodoładowanie?

Categories: Motoryzacja

Comments are closed.